In English

Thermal and infrared analysis of a lithiumion battery electrolyte and its vapours for safety assessments

Simon Bertilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-27.

CPL ID: 256342

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek