In English

Using large deviation theory to estimate the correlation dimension of small, heavy particles in random flows

Calle Ekdahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-27.

CPL ID: 256341

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek