In English

Strongly coupled massive flavor fields on de Sitter spacetime Holographically computing the 1-point function dual to the massive D3/D7 scalar slipping mode in dS4-sliced AdS5

Emil Leeb- Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 48 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-27. Den ändrades senast 2018-11-27

CPL ID: 256340

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek