In English

Total cost analysis of logistics purchasing

Chen Ni ; Feiran Zhao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:088, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-23. Den ändrades senast 2018-11-23

CPL ID: 256333

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek