In English

Automotive route optimization for a logistics server provider

Aldin Avdic ; Zhengyang Xiang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:111, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-22. Den ändrades senast 2018-11-22

CPL ID: 256330

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek