In English

Rock Slope Stability - An Analysis of Rock Slope Stability Using the Strength Reduction Method

Sara Bergqvist ; Nhung Le
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Slope stability, Flac3D, Factor of Safety, Failure surfacePublikationen registrerades 2018-11-22.

CPL ID: 256329

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek