In English

Implementation of virtual synchronous machine to allow high penetration of converter connected generation

Obai Bahwal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-21. Den ändrades senast 2018-11-21

CPL ID: 256328

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek