In English

Micropipette-assisted formation of artificial intracellular vesicles

Daniel Fjällborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-19.

CPL ID: 256309

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek