In English

Overvoltage mitigation of PWM controlled PMSG through long cables for a subsea power plant

Carl Larsson ; Andreas Rydgård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-19. Den ändrades senast 2018-11-19

CPL ID: 256308

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek