In English

Practical aspects of online grid impedance estimation for HVDC applications

Asim Ibrahim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-15. Den ändrades senast 2018-11-15

CPL ID: 256304

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek