In English

Modelling of the battery stresses in the plug-in hybrid test vehicle

Deepika Iyer ; Prerna Gupta
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-15. Den ändrades senast 2018-11-15

CPL ID: 256303

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek