In English

Modelling and simulation of a bidirectional 12 V to 400 V DC-DC converter for controlling activation and de-activation of the high voltage system in hybrid cars

Philip Lind ; Johan Melin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-15.

CPL ID: 256302

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek