In English

Torque ripple optimization for electric drive modules with current harmonic injection method

Ehsan Bahmani ; Sima Soltanipour
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-15. Den ändrades senast 2018-11-15

CPL ID: 256300

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek