In English

Fallskydd för lotsar i Göteborgs lotsområde

Martin Nitschke ; Johan Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 35 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Till Göteborg anlöper och avgår varje dag fartyg från hela världen som i slutet eller början på sjöresan anlitar en lots för att manövrera in eller ut ur hamn. För lotsarna inkluderar lotsningen en riskfylld procedur då han eller hon ska klättra ombord eller av fartyget. Klättringen sker på hög höjd och proceduren har sett likadan ut i hundratals år. Studien undersöker i vilken utsträckning fallskydd används av lotsar i Göteborgs lotsområde, dessutom jämförs säkerhetsutrustning i lotsyrket med den som används vid vindkraftsparker till sjöss och vid arbete på hög höjd i land.

För att få reda på i vilken utsträckning fallskydd används har yrkesverksamma lotsar i Göteborgs lotsområde intervjuats samt observationer gjorts. Resultatet visar att fallskydd inte används och att intresset för att utveckla ett sådant är vagt. Anledningen till det är att lotsarna vill ha kontroll på situationen själva och inte vara kopplade till ett eventuellt fallskydd som sköts av besättningen ombord.

Vidare visar resultatet att personlig säkerhetsutrustning är mer reglerad och utvecklad i andra branscher vid arbete på hög höjd jämfört med lotsyrket. Förutsättningarna för fallskydd vid ombord – och avstigning är inte optimala för lotsarnas arbetsmiljö med tanke på sjögång, vind och den mänskliga faktorns påverkan.

Nyckelord: Lots, fallskydd, Göteborg, lotslejdare, embarkering, debarkering, vindkraftsparker, höghöjdsarbete.Publikationen registrerades 2018-11-09. Den ändrades senast 2018-11-09

CPL ID: 256286

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek