In English

Definitionen av en trafikincident till sjöss

The definition of a maritime traffic incident

Amanda Rosenqvist ; Filip André Engström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 57 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Syftet med den här studien är att definiera vad en incident och en olycka till sjöss är och resultatet kan komma att användas i STM:s valideringsprojekt. STM är ett navigationshjälpmedel som är under validering där man via AIS utbyter sina trafikrutter med andra fartyg eller ankomsthamn.

Författarna grundar studien på data från semistrukturerade personliga intervjuer med aktiva och tidigare styrmän verksamma i svenskt farvatten.

Studiens resultat visar att samtliga intervjurespondenter var eniga om vad definitionen av incident och olycka var. Dock visade det sig i resultatet att de hade olika syn på trafikincidenter och vilka avståndkriterier i praktiken det innebar.

Nyckelord: Incident, olycka, trafiksituationer, COLREG, STM valideringPublikationen registrerades 2018-11-09. Den ändrades senast 2018-11-09

CPL ID: 256277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek