In English

Geotechnical considerations of shallow wind turbine foundations on onshore locations in Sweden - An evaluation of the conventional method

Elin Tunander ; Erik Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: on-shore, windturbine, shallow foundation, yield surface, combined loading, limit state analysis, Optum, LimitState:GEOPublikationen registrerades 2018-11-08. Den ändrades senast 2018-11-08

CPL ID: 256265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek