In English

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ACEX30, Road users’ behaviour at bicycle passages - A case study in Gothenburg performed by video analysis and interviews

Hanna Lundborg ; EMMA WALLBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bicycling, bicycle crossing, bicycle passage, road safety, give way, roundabout, traffic legislation, video analysisPublikationen registrerades 2018-11-08. Den ändrades senast 2018-11-08

CPL ID: 256264

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek