In English

Bicycle infrastructure design standards and modal choice - A comparison between Gothenburg, Copenhagen and Amsterdam

Oskar Sköld
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-08. Den ändrades senast 2018-11-08

CPL ID: 256262

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek