In English

Effektivisering av materialhanterings- och beställningsprocesser inom sjukvården. En fallstudie på Capio Närsjukvård

Marta Sadriu ; Fanny Hedlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 67 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:069, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-11-07. Den ändrades senast 2018-11-07

CPL ID: 256261

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek