In English

Street Sweeping to Reduce Organic Pollutants Sorbed to Small Particles

MARIA POLUKAROVA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: nanoparticles, stormwater, runoff, traffic, street sediment. road dust, particle size distributionPublikationen registrerades 2018-11-06. Den ändrades senast 2018-11-06

CPL ID: 256260

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek