In English

Data Driven Maintenance at Gothenburg Trams: A study at Gothenburg trams

Sharath Bhushi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-06. Den ändrades senast 2018-11-06

CPL ID: 256259

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek