In English

Digital Dynamic Work Instructions in a Variant Driven Industry

Emil Asklund ; Rickard Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-30. Den ändrades senast 2018-10-30

CPL ID: 256232

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek