In English

Flink - Shared Door to Door Mobility with Autonomous, Light, Electric Vehicles

Cecilia Henje ; Magnus Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-30. Den ändrades senast 2018-10-30

CPL ID: 256231

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek