In English

Design of an FRP Eco-bridge - A Feasibility Study from Structural Design and Life Cycle Cost Analysis Perspective

Emelie Hällerstål ; Victor Sandahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FRPcomposites,GFRP,CFRP,eco-bridge,LCCanalysisPublikationen registrerades 2018-10-26. Den ändrades senast 2018-10-26

CPL ID: 256227

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek