In English

Project matching application framework using metaheuristic algorithms

Johannes Magnusson ; Jonathan Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX093/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-25. Den ändrades senast 2018-10-25

CPL ID: 256220

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek