In English

Control of self-driving vehicles using deep learning

Jacob Genander ; Anna Nylander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX099/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-25. Den ändrades senast 2018-10-25

CPL ID: 256215

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek