In English

The fast-lane development of automotive Ethernet for autonomous drive

Oscar Aspestrand ; Viktor Claeson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX026/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-25. Den ändrades senast 2018-10-25

CPL ID: 256211

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek