In English

Demand flexibility with distributed storage: Quantifying the impact of peak load shaving for a distribution system operator

Jimmie Elek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-23.

CPL ID: 256205

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek