In English

Implementing Composite Design Extension to Improve CFRP Design Process

Emma Saldner ; Victor Åkerblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-10-22. Den ändrades senast 2018-10-22

CPL ID: 256204

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek