In English

Investigation of cell secreted growth factors that could potentially stimulate the production of ECM in degenerated disc cells

Jonathan Aldridge
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-22.

CPL ID: 256198

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek