In English

De- and Recellularization of Kidneys Humanized 3D disease models for the pharmaceutical industry

Linn Kullberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-22.

CPL ID: 256196

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek