In English

A telegraph model for extension fluctuations of nano-confined DNA molecules

Daniel Ödman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-22.

CPL ID: 256194

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek