In English

Analysis of gas emissions from overcharged lithium-ion LFP batteries using Fouriertransform infrared spectroscopy

Lukas Wilhelm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-22.

CPL ID: 256193

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek