In English

Quantitative electron microscopy of self-assembled nanoparticle structures Investigation of the plasmonic hybridisation in gold-palladium heterodimers using angle resolved cathodoluminescence

Erik Olsén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-19.

CPL ID: 256189

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek