In English

Machine Learning for Core Drilling-Process Control

Siddhartha Kasarareni ; Tarun Nandakumar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-19.

CPL ID: 256188

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek