In English

Predicting Real World Exploits Using Web Trend Analysis

Eleftherios Lef Filippakis ; Alexander Reinthal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-19.

CPL ID: 256184

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek