In English

Design of a Metasurface-Based Optomechanical Resonator

Martin Ekman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-19. Den ändrades senast 2018-10-19

CPL ID: 256183

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek