In English

Urban agriculture for a sustainable future

Kreshnik Rama ; Pia Damsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 110 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-18. Den ändrades senast 2018-10-18

CPL ID: 256170

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek