In English

Battery cell electro-thermal modeling and cooling system design

Qian Sun ; Chengjun Tang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-17. Den ändrades senast 2018-10-17

CPL ID: 256167

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek