In English

Theoretical design of a chamber for food treatment by pulsating elecric fields produced by 10 kW generator

Johanna Fredriksson ; Rogers Gatete Sengoga
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-17. Den ändrades senast 2018-10-17

CPL ID: 256166

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek