In English

Developing a Dishwasher Splash Guard: for the top basket to avoid splashing of residual liquid

Akhilesh Krishna
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-12. Den ändrades senast 2018-10-12

CPL ID: 256145

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek