In English

Utveckling av kravkontroller för typrum inom sjukvården Integrering av Program för teknisk standard med BIM

ANTON JOSEFSSON ; PHILIP FOLKESSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 40 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Byggbranschen siktar på att bli mer effektiv för att ständigt öka värdet i projekten och minska byggtiderna. Man vill försöka standardisera arbetssättet för att undvika att samma arbete utförs flera gånger och minska antal fel i byggprocessen. Program för teknisk standard (PTS) har tagits fram för att förtydliga och underlätta byggprocessen för lokaler inom hälso- och sjukvård. Samtidigt sker en digitalisering av byggbranschen och Byggnadsinformationsmodeller (BIM) blir ett allt vanligare verktyg. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur man kan utveckla kravkontroller för typrum inom sjukvården och använda information från PTS i en BIM-modell. Arbetet inleddes med en litteraturstudie och övergick sedan till en praktisk tillämpning och analys av kravkontroller med BIM-verktyg. En regelsamling togs fram med tillhörande klassificeringar som kan användas till framtida kravkontroller för projekt som använder PTS. Tanken är att i framtiden utöka regelsamlingen med fler typrum och kontroller. Det finns förutsättningar för att öka utnyttjandet av de BIM-verktyg som finns idag för att säkerställa kvalité på 3D-modeller och på sikt leda till ett ökat värde av verksamheten.

Nyckelord: Program för teknisk standard, PTS, Typrum, Kravställning, BIM, Revit, SolibriPublikationen registrerades 2018-10-11. Den ändrades senast 2018-10-11

CPL ID: 256140

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek