In English

Returlogistik i byggbranschen En kartläggning av returlogistik idag och dess utvecklingspotential

AXEL BLOMÉ ; ALICIA LINDERFALK ; SOFIE LJUNGQVIST ; SOFIA MELLGREN ; KAJSA NYDAHL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 56 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Returlogistik är ett brett område som innefattar såväl avfallshantering som felbeställningar av material samt uthyrning av verktyg. En stor del av branschen anser idag att returlogistik är viktigt men trots det arbetas det väldigt lite med returlogistik och dess utveckling. De drivande faktorerna för att arbeta med returlogistik är framförallt ekonomi och hållbarhet. Kandidatarbetets syfte är att analysera returlogistiklösningar för returmaterial, förpackningsmaterial, verktyg och maskiner från byggarbetsplatser i husbyggnadsprojekt. Studien är uppbyggd på en litteraturstudie med fokus på returlogistik och angränsande ämnen följt av en intervjustudie med några av de största företagen inom byggbranschen gällande ämnesområdena logistik, returlogistik och Lean Construction. För att ge ett helhetsperspektiv av hur det ser ut i branschen idag inkluderar studien fyra olika företagstyper, entreprenörer, konsulter, materialleverantörer och uthyrningsföretag. Noggrann planering i tidigt skede av ett projekt är avgörande för hur väl returlogistiken kommer fungera. God planering och projektering medför att mindre material tas in på arbetsplatsen och returlogistik behövs därmed i mindre utsträckning. Ytterligare en förbättring som företag bör tänka på är att se till produktens helhetslogistik istället för företagets helhetslogistik. Detta skulle ge en naturlig orsak till att tänka på returlogistik i de tidiga skedena. Uppbyggnaden av retursystem är nyckeln för att systemet ska fungera bra. Ett exempel på detta är cirkulär hantering av lastpallar. Ett annat fungerande flöde är hanteringen av verktyg och maskiner som uthyrningsföretagen distribuerar.

Nyckelord: Logistik, Returlogistik, Återanvändning, Returflöde, Avfall, Cirkulär ekonomiPublikationen registrerades 2018-10-11. Den ändrades senast 2018-10-11

CPL ID: 256135

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek