In English

Autonomous Twizy - simulation using Apollo Auto

Anton Frigård ; Erik Lund ; Oscar Harmsen ; Svante Trelsmo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-10-10.

CPL ID: 256125

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek