In English

Att bromsa en självkörande cykel

Linus Hansen ; Karin Hulling ; Niklas Ternström ; Hannes Winblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-10-10.

CPL ID: 256124

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek