In English

Path planning and vehicle control of autonomous Twizy

Amanda Fransson ; Ludvig Hazard ; Ulrika Holm ; Isac Olofsson ; Max Vahlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-10-10.

CPL ID: 256123

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek