In English

Agile Methods in Hardware and Complex Systems Development

Adrian De Roos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-09. Den ändrades senast 2018-10-09

CPL ID: 256118

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek