In English

Tracking stationary and moving extended objects in dense urban scenarios

Gorka Iturbe Otegui
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; ex088/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-08. Den ändrades senast 2018-10-08

CPL ID: 256107

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek