In English

Deforestation’ Pledges in the Palm Oil Industry in Indonesia Using the Multi-Level Perspective Framework

Okita Miraningrum Nur Miraningrum Nur Atsari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 89 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-08. Den ändrades senast 2018-10-08

CPL ID: 256102

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek