In English

Assessing corporate ‘Zero-Deforestation’ pledges in the palm oil industry in Indonesia using the multi-level perspective framework

Okita Miraningrum Nur Miraningrum Nur Atsari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 89 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-10-08. Den ändrades senast 2018-10-18

CPL ID: 256102

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek